Mô hình Thông tin Công trình (BIM) trong các dự án Cơ sở hạ tầng còn là một khái niệm mơ hồ. Thuật ngữ BIM ban đầu xuất hiện vốn là để nhắc đến ngành Kiến trúc. Ta có thể dễ dàng hình dung ra mô hình 3D của một công trình cùng với các yếu tố nằm trong công trình đó.

Mặc dù vậy, các dự án về Xây dựng dân dụng hay Cơ sở hạ tầng thường quá đa dạng và có độ phân bố rộng lớn . Do đó, BIM dành cho Cơ sở hạ tầng có thể được diễn giải bằng việc tạo nên một mô hình thông tin dành cho dự án Xây dựng dân dụng/ Cơ sở hạ tầng. Chữ cái “I” trong BIM là phần quan trọng nhất trong quá trình làm việc.

Xây dựng một mô hình thông tin (BIM) bắt đầu từ giai đoạn lập kế hoạch, lên ý tưởng thiết kế và kéo dài xuyên suốt vòng đời của công trình. Một điều đáng lưu ý là các thông tin quan trọng của công trình sẽ không bị mất đi qua các giai đoạn khác nhau của dự án. Autodesk hiểu điều đó và đã tạo ra các Ứng dụng phần mềm dành cho Cơ sở hạ tầng để có thể sử dụng từ bước lập kế hoạch, thiết kế chi tiết đến giai đoạn thi công của một dự án BIM.

Các giải pháp đối với BIM dành cho cơ sở hạ tầng của Autodesk được thiết kế nhằm đáp ứng mọi quy chuẩn trong các ngành công nghiệp Xây dựng bao gồm Cầu đường, Đường sắt, Cấp thoát nước, các ngành Tiện ích và GIS (Geographic Information System – Hệ thống thông tin Địa lí). Các công cụ về Cơ sở hạ tầng của Autodesk giúp người dùng dễ dàng xác định được các khó khăn tiềm tàng về kĩ thuật, qua đó giúp họ đưa ra được giải pháp một cách hiệu quả.

Sự kết hợp cùng BIM sẽ giúp các doanh nghiệp về cơ sở hạ tầng nâng cao khả năng thể hiện các ý tưởng thiết kế ban đầu tới các bên liên quan, các nhà hoạch định để họ thấy được tác động từ các dự án cơ sở hạ tầng này một cách trực quan nhất.

Các công cụ của BIM đã chuyên biệt hóa quy trình làm việc giữa chúng. Trong khi BIM thường yêu cầu giải pháp thiết kế dựa theo mô hình, các Công cụ của Autodesk về Cơ sở hạ tầng lại có thể dễ dàng tạo ra các hình ảnh, hình vẽ và tài liệu dựa vào mô hình. Mô hình BIM giúp cho dự án trở nên gần gũi, dễ hiểu cũng như dễ dàng đạt được sự đồng thuận của các bên hữu quan. Điều này sẽ giảm thiểu đến mức tối đa các rủi ro cũng như chi phí đối với dự án.

Các Công cụ dành cho Cơ sở hạ tầng của Autodesk bao gồm một số phần mềm đã được phát hành:

Autodesk Infraworks 360                                   

Infraworks 360 là một nền tảng thiết kế 3D và giao tiếp bằng hình ảnh dành cho các kiến trúc sư, kĩ sư xây dựng, nhà thiết kế và các nhà hoạch định. Infraworks 360 được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn lập kế hoạch và tiền thi công của dự án.

Các mô hình của Infraworks chứa được nhiều dữ liệu và một mô hình có thể bao gồm nhiều bản đề xuất thiết kế khác nhau. Mỗi mô hình của Infraworks có thể kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau nhằm mục đích xem xét, phân tích, chia sẻ và quản lí thông tin. Điều này cho phép đưa ra các quyết định chính xác hơn nhằm đạt được sự đồng thuận của các bên liên quan.

Autodesk AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D là một phần mềm thiết kế, phân tích xây dựng và dựa vào dữ liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình làm việc của BIM.

Phần mềm được sử dụng chủ yếu trong giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế chi tiết của dự án. Người dùng AutoCAD có thể dễ dàng chuyển sang sử dụng AutoCAD Civil 3D vì cả hai phần mềm đều được thiết kế trên nền tảng của AutoCAD. AutoCAD Civil 3D tạo động lực cho sự thay đổi và có thể cập nhật mọi thông tin theo thời gian thực. Civil 3D giúp tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện tiến độ bàn giao dự án.

Autodesk Navisworks

Navisworks là một phần mềm duyệt lại dự án dành cho các chuyên gia trong ngành kiến trúc, kĩ thuật và thi công để xem xét lại các mô hình và dữ liệu đã được tính toán với các bên liên quan nhằm đạt được sự đồng thuận và kiểm soát được kết quả của dự án.

Navisworks được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn thiết kế chi tiết và thi công của dự án. Một số chức năng của Navisworks bao gồm khả năng phát hiện xung đột, dựng mô phỏng 4D & 5D cũng như kết hợp các dữ liệu thiết kế và thi công với nhau. Navisworks hỗ trợ đắc lực các phần mềm thuộc bên thứ ba, cho phép tạo ra liên hợp các mô hình, điều vốn là yếu tố then chốt trong BIM.

Các Giải pháp về Cơ sở hạ tầng cũng kết hợp với các Phần mềm dẫn đầu ngành Thiết kế và Sản xuất của Autodesk nhằm dựng lên một mô hình tích hợp BIM hoàn chỉnh.

Các Nghị quyết của Chính phủ Anh, các đối tác tư nhân và nhà thầu lớn đang đặt ra yêu cầu về việc đưa Tư vấn công trình Xây dựng dân dụng và Thiết kế Cơ sở hạ tầng trở thành một tiêu chuẩn của BIM. Việc tiếp cận và làm chủ sớm các phương pháp nghiên cứu của BIM có thể đưa doanh nghiệp trở thành tiên phong trong ngành Công nghiệp Cơ sở hạ tầng. Các doanh nghiệp có thể hưởng lợi về mặt hiệu quả công việc cũng như lợi nhuận thông qua đầu tư vào BIM dành cho Cơ sở hạ tầng.

Nguồn: https://www.graitec.co.uk/bim/bim-for-infrastructure