Phần mềm

Các phần mềm phục vụ BIM nổi bật

Phần mềm GRASSHOPPER giúp gì cho bạn ?

Để nói về Grasshopper nên bắt đầu từ Rhino. Có thể bạn ít nghe đến phần mềm Rhinoceros là tên đầy đủ của hãng McNeel, nhưng phần mềm này có năng...

Có thể bạn đã biết (phần 1): AUTODESK REVIT

Autodesk Revit là phần mềm thiết kế hỗ trợ quy trình làm việc với BIM. Các công cụ mạnh mẽ của nó cho phép sử dụng “Quy trình dựa trên mô hình thông...

Autodesk Architecture, Engineering & Construction Collection

BIM 3D và Revit Quy trình BIM sẽ xoay quanh các mô hình số hóa 3D, và ta cần các phần mềm để thực hiện công việc xây dựng những mô hình...

FINALCAD

Một ứng dụng mới trên Windows 10 cho phép những bên hữu quan có thể làm việc cùng nhau Kể từ khi những công ty lớn làm việc với hệ điều hành...

XEM NHIỀU

Miễn phí khóa học CAD/BIM online của trường Đại học Quốc...

Đang có 4 khóa học online free của các giáo sư trường Đại học Quốc gia Đài Loan NTU dạy (bằng tiếng anh và...
X