BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller – Họ là những ai?

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những...

BIM trong công tác quản lý cơ sở vật chất (FM – Facilities Management)

Ứng dụng của Mô hình hóa thông tin công trình - BIM không chỉ đem lại lợi ích cho các lĩnh vực như lĩnh vực thiết kế, xây dựng dân dụng...