Để bắt đầu, bạn sẽ cần phải tạo một mô hình mới, bằng cách click vào New trong giao diện Home của InfraWorks 360. Lúc này, một hộp thoại xuất hiện, bạn cần điền vài thông tin cơ bản cho mô hình mới của mình.

Một số thông tin bạn cần cung cấp :

–     Name : Tên dự án (thường đồng bộ với vị trí địa lý của dự án).

–     Description : Mô tả vài thông tin về dự án để gợi nhớ cho người dùng hay người khác khi có nhiều mô hình.

–     Location : Vị trí mà các thư mục liên quan được lưu trữ.

–     Model Extents  Phạm vi mô hình Model Extents là khu vực mà mô hình của bạn được phép tồn tại. Tuy nhiên thông thường bạn sẽ không biết được phạm vị mô hình tại thời điểm này. Không sao cả, phần này ta sẽ cập nhật sau. Trong quá trính làm việc, ở vài thời điểm, bạn sẽ cần định nghĩa phạm vi mô hình của mình để nó hoạt động tốt hơn.

Adcanced Settings : Các thiết lập nâng cao này cho phép bạn tìm đến các thiết lập về lược đồ và hệ tọa độ. Lược đồ là là nơi bạn xây dựng cấu trúc và cách tổ chức dữ liệu trong mô hình. Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về lược đồ và hệ tọa độ về sau.

Design Standard : Tiêu chuẩn thiết kế áp dụng trong dự án.

Trong một mô hình cơ sở, ta có thể import nhiều dạng file dữ liệu để phục việc cho việc lên hiện trạng (đường xá, hệ thống thoát nước, nhà cửa,…). Các định dạng được hỗ trợ như IFC, LandXML, Dwg từ AutoCad Civil 3D, DGN 3D Model, Point Cloud,…Ngoài ra, ta còn có thể xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng như cầu, đường, cống,… được tích hợp trong InfraWorks.

Như vây, khi có nhiều nguồn dữ liệu cơ sở sẽ ta xây dựng mô hình nhanh chóng hơn, với độ chính xác cao từ nhiều nguồnthông tin tin cậy.