Kết quả vòng 01 cuộc thi ARCHICAD BIM Competition 2019 vừa được công bố trên website chính thức!
http://bim2019.graphisoft.jp/…/…/03/the-result-of-1st-round/


Chúc mừng 58 đội lọt vào vòng 02 của cuộc thi!
Bắt đầu từ bây giờ, các bạn có thể bắt tay vào thực hiện mô hình ARCHICAD từ các kiến thức căn bản đã được training, BTC sẽ post các online tutorial vào tuần tới để hỗ trợ các nhóm hoàn thiện bài.
Now it’s time to BIM with ARCHICAD!