Chào mừng bạn đến với Số 1 của Tạp chí BIM – BIM Journal, một ấn phẩm theo chủ đề trong lĩnh vực BIM / Digital AEC.

BIM Journal củng cố và phổ biến phần lớn các cuộc tranh luận về chủ đề của BIM, trình bày các dự án ví dụ và sự lãnh đạo tư tưởng từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới.

Trong ấn bản đầu tiên này, chúng tôi xem xét các cuộc tranh luận xung quanh Open BIM với các ví dụ cụ thể để xây dựng các tiêu chuẩn và cách tiếp cận Open BIM. Chúng tôi thảo luận nhiều khái niệm xung quanh Open BIM, bao gồm các lợi ích của một khung công tác mở và tính minh bạch của BIM, nhưng cũng có một số nhược điểm và sự phát triển của thị trường phù hợp với việc áp dụng Open BIM. Chúng tôi cũng kiểm tra sự phát triển của một thị trường mở và cạnh tranh hơn cho các nền tảng phần mềm liên quan.

Hy vọng rằng bạn thấy ấn phẩm này hấp dẫn, và thực sự thấy nó là một “kinh thánh nhỏ” cho chủ đề đang được giải quyết – như vậy bạn sẽ có sự tự tin đáng kể thảo luận và hiểu chủ đề về sau.

Hãy nhớ đăng ký để nhận BIM Journal trực tiếp.

Trân trọng

Nathan Hudson