Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng tuyển nghiên cứu viên toàn thời gian về các mảng:

– Kinh tế và Quản lý Xây dựng
– BIM (yêu cầu biết lập trình cơ bản)
  • Chấp nhận người chưa có kinh nghiệm nhưng có khả năng nghiên cứu.
  • Công việc: theo dự án (kéo dài đến hết 2019), có thể kéo dài thêm nếu Viện có các dự án nghiên cứu mới. Làm tại văn phòng Viện ở Hà Nội
  • Lương thỏa thuận, theo năng lực nghiên cứu
Hồ sơ xin việc xin gửi về iicm@nuce.edu.vn