Thông tin tuyển dụng:

Công ty Cổ phần chuyển giao và ứng dụng công nghệ Địa kỹ thuật – Geotech T&A

Website: www.geotechjsc.com

Vị trí: QS công trường.

Công việc: Thực hiện các công tác thanh quyết toán cho các công trường (bao gồm cả phần thanh quyết toán với Chủ đầu tư, và thanh quyết toán cho thầu phụ)

Kinh nghiệm: đã có kinh nghiệm tương tự cho các công trình dân dụng / công nghiệp / giao thông / thủy lợi … từ 1 đến 2 công trình

Địa điểm làm việc: tại VP Hà Nội và đi công tác tại các công trình

Mức lương: thỏa thuận.

Phụ cấp: có.

Liên hệ:

Le Thiet Trung

Director – GEOTECH T&A

Mob: +84.9.8225 1377