Các thông điệp dành cho các nhà quản lý BIM (BIM managers)

Người quản lý dự án phải định hướng, dẫn dắt BIMBIM có thể được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án để cải thiện trao đổi thông tin, phối...

So sánh 5 phần mềm BIM 4D: Navisworks – Sychro – Bentley Navigator...

Mô hình BIM 4D là thế hệ tiếp theo của quá trình quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch dự án, lên kế hoạch và phân tích dữ liệu....

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller – Họ là những ai?

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những...

BIM trong công tác quản lý cơ sở vật chất (FM – Facilities Management)

Ứng dụng của Mô hình hóa thông tin công trình - BIM không chỉ đem lại lợi ích cho các lĩnh vực như lĩnh vực thiết kế, xây dựng dân dụng...