Nomitech cung cấp cho cộng đồng BIM công cụ xuất Navisworks IFC được nhiều người mong muốn. Công cụ này cũng xuất sang CostOS và CellBIM cho Excel.

Tải xuống bản sao miễn phí từ Autodesk Store tại đây:

https://apps.autodesk.com/NAVIS/en/Detail/Index?id=514523720351006496&appLang=en&os=Win64

IFC Exporter sẽ chuyển đổi tất cả dữ liệu được hiển thị trong Autodesk® Navisworks® Scene sang IFC và tự động phát hiện các Phần tử từ Mục Mô hình. Không cần người dùng tương tác, tất cả dữ liệu sẽ có sẵn bao gồm Tòa nhà, Công trường, Tầng, Không gian, Thành phần, Vật liệu, Kết cấu và Thuộc tính và Hình học chính xác là phần lớn những gì bạn thấy trong Navisworks. Đây là một giải pháp miễn phí do Nomitech cung cấp cho cộng đồng Autodesk Navisworks.

CellBIM for Excel mang các tệp thiết kế BIM và 2D của bạn trực tiếp bên trong Bảng tính Microsoft Excel®. Sử dụng Kéo và Thả để Tương tác với Mô hình BIM, thực hiện Cất cánh số lượng trong 3D và 2D và tạo Bảng dữ liệu BIM tương tác. “Dân chủ hóa” BIM và bản vẽ 2D của bạn Quy trình và làm cho BIM và 2D có thể truy cập được cho mọi người, ở mọi nơi có hoặc không có quyền truy cập đám mây! Nhanh chóng và đơn giản! Plugin CellBIM Navisworks sẽ tạo một tệp * .xlslx khi được mở trong Microsoft Excel bằng CellBIM for Excel sẽ hiển thị mô hình Navisworks và cho phép người dùng tương tác dữ liệu BIM với excel.

Lưu ý: Ứng dụng này sử dụng trình cài đặt tùy chỉnh (và không phải trình cài đặt App Store tiêu chuẩn).