Kính chào Quý vị!
Hội thảo “Chuyển đổi số ngành xây dựng vì mục tiêu phát triển bền vững: Chuyển đổi thông qua đổi mới, sáng tạo” – CDSD 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 24 và 25 tháng 11 tại Trường Đại học Xây dựng.
Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Quý vị đăng ký đăng ký tham gia chương trình tại: https://bitly.com.vn/4cpxzc
Thông tin chi tiết về chương trình và tải xuống tài liệu, Quý vị vui lòng truy cập Website: https://cdsd2020.sciencesconf.org/
Trân trọng cảm ơn!

Chương trình hội thảo quốc tế CDSD 2020