Cơ sở Balloch Shared Campus mới ở West Dunbartonshire mang đến ba trường tiểu học, một trung tâm học tập sớm và một cơ sở Nhu cầu Hỗ trợ bổ sung (ASN) cùng nhau dưới một mái nhà. Tích hợp là cốt lõi của dự án – Nó linh hoạt, không gian mở cung cấp cho hơn 700 học sinh một môi trường giáo dục được thiết kế để khuyến khích sự hợp tác và học tập.

Đặc tính hợp tác này được lặp lại trong quá trình thiết kế và thi công. Đây là nơi BIM xuất hiện, đưa các yếu tố đa ngành lại với nhau thành một thiết kế gắn kết, duy nhất.

Với việc làm việc trong môi trường BIM 3D phổ biến hiện nay, vai trò của người quản lý thông tin BIM rất quan trọng, đảm bảo cho tất cả các quy tắc thiết kế và phối hợp với nhà thầu phụ làm việc theo cùng các tiêu chuẩn và mục tiêu, được quy định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) của dự án. Trong ví dụ về Balloch Shared Campus, trách nhiệm này được trao cho công ty thiết kế và kỹ thuật đa ngành, BakerHicks.

1 đội, 1 mục tiêu

Tham vọng và thông số cho việc sử dụng BIM cho dự án đã được đặt ra sớm thông qua BEP sau hợp đồng. BakerHicks đã làm việc chặt chẽ với nhà thầu, Morgan Sindall Construction, nhóm thiết kế rộng hơn và nhóm khách hàng để soạn thảo BEP và kế hoạch phân phối tài sản liên quan và tạo ra các mục tiêu có thể đạt được.

Tất cả các phần mềm và phiên bản, định dạng, tần suất trao đổi tệp, yêu cầu đặt tên tệp và tài sản, hệ thống phân loại được chỉ định đều được phác thảo, cùng với cách các mô hình được sử dụng cho các yêu cầu về chi phí và tài sản. Điều này đảm bảo một kế hoạch phân phối cho phép nhóm đa ngành làm việc như một.

Người quản lý thông tin BIM đảm bảo nhóm thiết kế hiểu các mục tiêu BIM và cách chúng được đáp ứng. Các chuyên gia của BakerHicks đã cung cấp đào tạo và hỗ trợ sâu rộng về phần mềm, quy trình và thứ tự ưu tiên các công việc cho tất cả các thành viên nhóm thiết kế trong suốt dự án. Họ đã tổ chức các cuộc họp để thông qua các yêu cầu dữ liệu một cách chi tiết và cung cấp các tài liệu hướng dẫn để cả nhóm xem xét.

Các cuộc họp riêng với từng nhà thầu phụ, những người mới bắt đầu cung cấp dữ liệu của COBie. Ngoài ra, các chuyên gia đã có mặt trong suốt quá trình để giúp đỡ với bất kì vấn đề nào phát sinh liên quan đến tài liệu BIM.

Mức hỗ trợ này do Bakerhicks cung cấp có nghĩa là tất cả các nhà thiết kế tham gia dự án đều có thể tuân thủ mọi mục tiêu và tiêu chuẩn được nêu trong BEP. Hơn nữa, điều này đảm bảo việc cung cấp dữ liệu tài sản có thể được sử dụng trong việc quản lý và bảo trì khuôn viên trong suốt vòng đời của nó.

Vấn đề đang giải quyết

Với nhiều gói thiết kế từ các nhà thầu phụ riêng được tích hợp để tạo thành thiết kế cuối cùng, các chuyên gia của BakerHicks đã thực hiện kiểm tra thường xuyên mô hình để quản lý bất kỳ vấn đề tiềm ẩn hoặc xung đột nào. Đây có thể là bất cứ thứ gì từ một công tắc đèn được đặt quá gần cửa, đến một vấn đề quan trọng hơn như một thanh giằng chéo chạy trước lối thoát hiểm.

Trong trường hợp của Balloch Shared Campus, việc xác định sớm những khuyết tật này đã giúp giảm sai sót trong mua sắm và xây dựng, mang lại sự tiết kiệm chi phí thông qua việc loại bỏ nhu cầu về các việc làm lại.

Khi bất kỳ cập nhật nào được đưa vào mô hình trung tâm, BakerHicks đã thực hiện đánh giá đảm bảo chất lượng (QAR) để xác định bất kỳ vấn đề tiềm ẩn nào và đảm bảo mỗi mô hình tuân thủ đầy đủ BEP, kế hoạch phân phối thông tin chính (MIDP) và kế hoạch chuyển giao thông tin tài sản (AIDP) yêu cầu.

Đánh giá này đảm bảo tất cả dữ liệu trong mô hình là chính xác, với tất cả các quy ước đặt tên theo sau. Nó cũng đảm bảo rằng tất cả các tệp đều có thể thực hiện được, với thông tin sửa đổi và phù hợp chính xác, các thông tin hình học được mô hình hóa đến mức độ chi tiết cần thiết. Điều này cho phép Morgan Sindall Construction tự tin rằng mô hình cuối cùng là chính xác và sẵn sàng để bàn giao cho khách hàng.

BakerHicks cũng đã tiến một bước xa hơn dịch vụ thường được cung cấp bởi người quản lý thông tin BIM, cung cấp kết xuất hình ảnh 360 độ cho các cuộc họp với khách hàng. Chúng có thể được xem trong trình duyệt Web, sử dụng chuột để di chuyển trong không gian hoặc bằng cách sử dụng tại nghe thực tế ảo (VR) đơn giản được cung cấp bởi điện thoại thông minh để thu hút người xem.

Kết xuất hình ảnh 360 độ cho phép khách hàng dễ dàng hiểu các không gian và cách chúng làm việc, cũng như hỗ trợ quá trình ra quyết định của họ. Lesley Woofries, giám đốc dự án của Hội đồng West Dunbartonshire, đã nhận ra tầm quan trọng của của quy trình hợp tác này, cho biết: Tầm nhìn của quy trình có giá trị bằng vàng. Nhìn thấy đầu ra trong các bản vẽ CAD 2D thường rất khó cho khách hàng, trong BIM bạn có thể ngồi xuống và giúp họ yên tâm.

Dữ liệu số trong suốt vòng đời

Vai trò của người quản lý thông tin BIM là đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hữu ích của thông tin, giá trị của nó vượt quá thời gian xây dựng. Đối với Balloch Shared Campus, BakerHicks đã làm việc với công ty vận hành và bảo trì kỹ thuật số (O&M), E– Documents, để nhập dữ liệu này từ mô hình vào cơ sở dữ liệu trực tuyến. Điều này cho phép người dùng được ủy quyền dễ dàng truy cập tất cả dữ liệu của COBie và O&M, cung cấp khả năng nhấp thẳng vào vị trí chính xác của từng tài sản trong mô hình được liên kết.

Mô hình nhiều tài sản kỹ thuật số, hướng dẫn sử dụng tòa nhà, sổ tay O&M, chứng nhận phù hợp, bản vẽ được xây dựng và video đào tạo đều được lưu trữ và liên kết trong hệ thống dựa trên web này. Điều này cho phép nhóm quản lý cơ sở khách hàng tìm kiếm hệ thống theo sản phẩm, vị trí hoặc từ khóa để tìm thông tin về các tài sản đã thỏa thuận trong cơ sở.

Bất kỳ thay đổi nào được thực hiện trong suốt vòng đời của Campus có thể được cập nhật trong cơ sở dữ liệu, vì vậy người dùng có thể chắc chắn dữ liệu là chính xác. Điều này hợp lý hóa quy trình O&M, đảm bảo tính nhất quán dữ liệu cung cấp cho khách hàng.

Mang tất cả lại với nhau

Balloch Shared Campus là một ví dụ điển hình về cách người quản lý thông tin BIM bổ sung giá trị thực cho quá trình thiết kế và xây dựng. Có một nhóm các chuyên gia BIM để hỗ trợ, quản lý và kiểm tra việc phân phối mô hình và dữ liệu tài sản liên quan để đảm bảo mô hình là chính xác, dữ liệu có ý nghĩa và mục đích.

Điều này không chỉ giúp đảm bảo nhóm thiết kế mở rộng đang làm việc như một, mà nó còn cung cấp dữ liệu tài sản có thể được tận dụng để mang lại lợi ích hữu hình, liên tục.