Chúng tôi

Vietnam BIM Network là 1 bộ “thư viện” phi lợi nhuận được tổ chức bởi Viện quản lý đầu tư xây dựng IICM và Hội đồng Anh

Vietnam BIM Network được sinh ra để tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng người hành nghề BIM về phương pháp, định dạng, văn hóa làm việc. Xây dựng một môi trường trao đổi dữ liệu, trao đổi thông tin chung về BIM ở Việt Nam định hướng tới sự Kết nối – Chia sẻ – Hợp tác sâu rộng

Sản phẩm của Vietnam BIM Network bao gồm:

  1. Những kiến thức bổ ích về BIM dành cho cả người mới học hay người đang sử dụng
  2. Tài nguyên BIM
  3. Giới thiệu nhân sự làm BIM
  4. Giới thiệu việc làm BIM
  5. Giới thiệu những dự án BIM nổi bật tại Việt Nam và cả trên thế giới
  6. Giới thiệu những sự kiện, hội thảo BIM trên khắp các tỉnh thành tại Việt Nam
  7. Giới thiệu những khóa học, những lớp đào tạo BIM