VietNam BIM Network xin trân trọng gửi tới anh chị bản trial phần mềm đo bóc khối lượng tự động. Các anh chị vui lòng truy cập link dưới đây để download
1, Phần mềm đo bóc khối lượng kết cấu, kiến trúc: Link1
2, Phần mềm đo bóc khối lượng thép: Link2 
3, Phần mềm đo bóc khối lượng cơ điện: Link3
4, Bản vẽ thực hành: Link4
5, Video hướng dẫn: Link5