Đây là một trong những cách giúp người dùng có thể tạo các mô phỏng nhanh chóng và dễ dàng. Việc tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit phần nào đó đáp ứng được nhu cầu bạn đọc ở mức độ trung bình, mà không cần sử dụng các phần mềm chuyên dụng mô phỏng BIM 4D hiện nay.

Các bước tạo mô phỏng ảnh GIFs trong Revit gồm:

Bước 1: tạo các Views trong Revit
Sử dụng các công cụ như Section Box, Selection Box để ẩn hiện các đối tượng trong Views, tương ứng với từng giai đoạn xây dựng cần thể hiện.

1532927175790.png
1532927201308.png

Ta tạo các 3D Views và đặt tên như hình dưới đây:

Bước 2: xuất ảnh
Ta vào phần Export\ Images and Animations\ Image. Và lựa chọn thử nghiệm 1 vài thông số cho ảnh như hình vẽ:

Bước 3: tải ảnh vào phần mềm Photoshop
Mở Photoshop, sau đó tải các ảnh đơn vào phần mềm bằng công cụ File\ Scripts\ Load Files into Stack.

Mỗi ảnh sẽ xuất hiện dưới dạng Layer như hình dưới:

1532927247759.png

Bước 4: tạo Timeline
Ta sẽ sử dụng tính năng này trong Photoshop để tạo ảnh GIFs, vào Window\ Timeline. Click vào Create Frame Animation.

1532927339018.png
1532927351164.png


Click vào góc phía dưới màn hình, chọn Make Frames from Layers. Và giờ mỗi ảnh đơn lẻ sẽ là một khung hình của GIFs.

1532927397015.png
1532927409918.png

Bước 5: thiết lập mô phỏng GIFs
Thiết lập thời gian cho toàn bộ khung hình, hoặc chọn thêm tính năng Forever để lặp lại mô phỏng liên tục.

1532927450765.png
1532927483327.png

Bước 6: xuất ảnh GIFs
Chọn File\ Save for Web, lựa chọn GIF và chọn kích thước ảnh.

1532927505756.png

Bước 7: xem kết quả