Chào mừng bạn đến Số 4 của BIM Journal
Trong phiên bản trước, chúng tôi đã xem xét BIM trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng bằng cách tập trung vào Đường cao tốc, Đường sắt, Nước, Tiện ích và Hạt nhân trước khi kết thúc với một cái nhìn với COBie.
Trong số này, chúng tôi sẽ xem xét thế giới của BIM từ góc nhìn của 1 nhà sản xuất, bằng cách thảo luận và trình bày về cách BIM và AEC kỹ thuật số tác động đến lĩnh vực này của ngành.
Chúng tôi sẽ tập trung vào việc sử dụng và thực tiễn của các tiêu chuẩn mới,
giá trị của các mẫu dữ liệu sản phẩm, cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng các đối tượng được lập mô hình đầy đủ, BIMHawk và LEXiCON là gì, chúng tôi cũng sẽ sử dụng những đóng góp từ các cơ quan tiêu chuẩn và những người quan trọng đang hoạt động công nghiệp.
Hy vọng rằng bạn thấy ấn phẩm này hấp dẫn và bạn sẽ tự tin khi
thảo luận và hiểu chủ đề trong tương lai.
Hãy nhớ đăng ký để nhận BIM Journal trực tiếp.

Biên tập viên
Nathan Hudson