Chia sẻ Sách trắng BIM WITH BOOTS ON

Cuốn sách ngắn gọn nhưng vô cùng súc tích về lịch sử ra đời, lợi ích cũng như lộ trình áp dụng BIM. Đồng thời, cuốn sách cũng ít nhiều quảng cáo về thành tựu của FINALCAD, một công ty chuyên về các giải pháp quản lý xây dựng nổi tiếng thế giới.