MWF của Strucsoft Solutions là ứng dụng cấp chuyên nghiệp tốt nhất cho Autodesk Revit – tạo khung dựa trên BIM.

Được phát triển cùng với các chuyên gia trong ngành, các công cụ tự động của MWF Pro Metal cho phép người dùng dễ dàng tạo khung cho toàn bộ dự án đồng thời tạo lịch trình, danh sách cắt vật liệu, độ cao khung và bản vẽ cửa hàng 2D có kích thước đầy đủ.

Được dẫn dắt bởi đội ngũ chuyên gia, StrucSoft Solutions cho phép các thành viên của cộng đồng Kiến trúc – Xây dựng tự động hóa việc tạo mô hình, phát hiện xung đột, kỹ thuật và sản xuất các kết cấu thép bằng gỗ hoặc thép đo nhẹ của họ một cách nhanh chóng và hiệu quả, sử dụng MWF.