Vietnam BIM Network xin gửi tới quý vị và các bạn clip hướng dẫn tạo mới và vẽ đường cao độ trong Revit của Trung tâm Tư vấn và Đào tạo BIM NUCE – Viện Quản lý Đầu tư Xây dựng, trường Đại học Xây dựng.