Vị trí: Revit / AutoCAD Technicians

Yêu cầu:

  • 4-5 năm kinh nghiệm
  • Có kinh nghiệm về thiết kế đặc biệt là kinh nghiệm thiết kế hệ thống LSC/ATF (Thông tin về LSC/ATF được mô tả bên hình dưới)

Thông tin liên hệ: Đinh Trọng Vũ, số điện thoại : 0932.07.6336 và email: vu.dinhtrong@exyte.net

Một số tin thông tin tuyển dụng từ Exyte Vietnam: Link