Lời đầu tiên, một lần nữa cảm ơn các bạn vì những lời tốt đẹp mà bạn
dành cho chúng tôi ở tập 1. Chúng tôi đã nhận được tất cả phản hồi
của các bạn và chúng tôi rất lấy làm vui với những phản hồi đó dành cho tập 1.
Chào mừng bạn đến với Số 2 của Tạp chí BIM – BIM Journal, một ấn phẩm theo chủ đề trong lĩnh vực BIM / Digital AEC.
BIM Journal tìm cách củng cố và phổ biến phần lớn các thảo luận về chủ đề của BIM, trình bày các dự án ví dụ và các mà các chuyên gia BIM hàng đầu trên thế giới đang thực hiện.
Trong ấn bản đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về openBIM trong buildingSMART, các tiêu chuẩn và cách tiếp cận openBIM của quốc tế.
Trong tập 2 này, với chủ đề rộng hơn, chúng tôi khám phá các ý tưởng và giải pháp thực tế trên thế giới bằng cách làm việc với một số chuyên gia để nhấn mạnh ý kiến, đóng góp của họ và mối quan tâm rộng lớn hơn về sự phát triển của BIM cũng như sự phát triển của các vai trò này tổng thể.
Hy vọng rằng bạn thấy ấn phẩm này hấp dẫn, và thực sự thấy nó là một “kinh thánh nhỏ” cho chủ đề được giải quyết – như vậy bạn sẽ có sự tự tin đáng kể để thảo luận và hiểu chủ đề về sau.

Trân trọng
Nathan Hudson