BIM đã là bắt buộc đối với các dự án công ở một số...

Khi chúng ta nói về phương pháp BIM, chúng ta đề cập đến một hình thức làm việc mới và rất tiên tiến về mặt công nghệ. Tuy nhiên,...

AI dự đoán về BIM trong ngành xây dựng ở Việt Nam trong vòng...

Bạn nghĩ sao về mức độ ứng dụng của BIM trong ngành xây dựng ở Việt Nam trong vòng 2-3 năm tới? Dự báo của tôi...

XEM NHIỀU

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn đến các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đã tham dự và ủng hộ...
X