Chào mừng bạn đến với Số phát hành 3 của Tạp chí BIM, một ấn phẩm theo chủ đề trong lĩnh vực BIM / Digital AEC.
BIM Journal tìm cách thảo luận và trình bày các dự án mẫu và tư tưởng lãnh đạo từ các chuyên gia hàng đầu trên thế giới.
Trong tập trước, chúng tôi đã xem xét vai trò công việc mới và ý nghĩa của việc tuyển dụng. Trong tập này, chúng tôi thảo luận về tác động và việc áp dụng BIM trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng, cùng với sự phát triển của thị trường tổng thể thông qua BIM.
Chúng tôi sẽ tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như Đường cao tốc, Đường sắt, Nước, Tiện ích và Hạt nhân và chúng tôi sẽ làm điều này bằng cách làm việc chặt chẽ với một số chuyên gia và tổ chức hoạt động ở tất cả các cấp của ngành nhằm làm nổi bật những ý kiến, đóng góp và mối quan tâm rộng hơn về sự phát triển của BIM.
Hy vọng rằng bạn thấy ấn bản này hấp dẫn, và bạn có sự tự tin khi thảo luận về những chủ đề tiếp theo