Chương trình Học bổng Nghiên cứu sau ĐH của Chính phủ Ireland là một sáng kiến do Bộ Giáo dục và Kỹ năng của Ireland tài trợ và Hội đồng Nghiên cứu Ireland (Irish Research Council) quản lý.

Trong năm 2018, tổng số 1.193 ứng viên xuất sắc đã được nhận học bổng của Chương trình này.

Chương trình Học bổng Nghiên cứu sau Đại học của Chính phủ Ireland:

 • là cơ hội bình đẳng dành cho các nghiên cứu viên xuất sắc
 • có quá trình tuyển chọn khách quan bởi một Ban xét tuyển gồm các chuyên gia quốc tế độc lập
 • tài trợ cho nhiều ngành khác nhau
 • trong một số trường hợp, tùy thuộc vào đối tác tài trợ chiến lược, Chương trình có thể tài trợ cho các nghiên cứu trực tiếp
 • là một cơ hội tuyệt vời cho các sinh viên xuất sắc được làm việc với giáo sư hướng dẫn hàng đầu trong lĩnh vực chuyên ngành, trong giai đoạn đầu của sự nghiệp.

Khuyến khích các đề cương nghiên cứu trong những lĩnh vực mới và thúc đẩy sáng tạo. Các đề cương nghiên cứu liên ngành cũng được khuyến khích.

Học bổng bao gồm:

 • Chi trả học phí (mức phí EU): tối đa €5,750/năm
 • Sinh hoạt phí: €16,000/năm
 • Chi phí nghiên cứu trực tiếp: €2,250/năm

Nộp hồ sơ:

Các ứng viên cần đọc kỹ Điều khoản Tham chiếu trước khi quyết định nộp hồ sơ. Tất cả các hồ sơ phải nộp qua hệ thống trực tuyến.

Các mốc thời gian:

 • Mở đơn và Nhận hồ sơ: 5/9/2018
 • Thời hạn nhận các câu hỏi và thắc mắc: 24/10/2019
 • Thời hạn nhận hồ sơ: 16:00 (giờ Ireland) ngày 31/10/2019
 • Thời hạn nhận thư của giáo sư hướng dẫn: 16:00 (giờ Ireland) ngày 7/11/2019
 • Thời hạn phê duyệt dự án nghiên cứu: 16:00 (giờ Ireland) 14/11/2019
 • Thông báo kết quả: cuối tháng 3/2020
 • Học bổng bắt đầu: 1/9/2020

Xem thông tin chi tiết và mẫu hồ sơ: http://bit.ly/2yJTtkM