Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Trong những năm gần đây, Hội đồng Anh đã cùng với các đơn vị ở Việt Nam dưới nhiều hình thức từ việc tài trợ cho một sự kiện cụ thể tới những chương trình hợp tác lâu dài. Các chương trình hợp tác của với Hội đồng Anh mang đến cho các đối tác những lợi ích rõ rệt.

Năm 2018, 2019 Viện Quản lý Đầu tư Xây Dựng (IICM) Trường Đại học Xây dựng đã phối hợp với Hội đồng Anh (BC) cùng với sự tham dự của Trường Đại học Tổng hợp Queen Belfast, Vương Quốc Anh và rất nhiều khách mời là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, những lãnh đạo đầu ngành Xây dựng tổ chức nhiều sự kiện về phát triển nguồn nhân lực BIM ở Việt Nam.

Vietnam BIM Network trân trọng giới thiệu đến các bạn Bản tin tổng hợp các hoạt động chính của Hội đồng Anh trong lĩnh vực hợp tác với các cơ quan chính phủ, các trường, viện đại học, nghiên cứu cũng như chia sẻ các xu hướng và báo cáo nghiên cứu trong lĩnh vực quốc tế hóa giáo dục đại học tại Vương Quốc Anh và trên thế giới cũng như các cơ hội hợp tác với Vương quốc Anh trong giáo dục và nghiên cứu.

Trong bản tin số tháng 7/2019 này, British Council mang đến những tin chính về việc ra mắt Ban điều hành của  Mạng lưới các trường Đại học (ĐH) Vương quốc Anh và Việt Nam cùng kế hoạch hoạt động trong hai năm tới; về cách tiếp cận Sáng tạo Xã hội và Doanh nghiệp Xã hội trong nghiên cứu và giảng dạy ở trường đại học; và vai trò của công tác giảng dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh (EMI) trong việc thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục đại học ở Việt Nam. Chúng tôi mong muốn chia sẻ các khuynh hướng mới trong quốc tế hóa giáo dục đại học qua các  báo cáo nghiên cứu về ‘Ngoại giao tri thức’, ‘Hợp tác doanh nghiệp và trường đại học’, và đồng thời giới thiệu các cơ hội hợp tác và tài trợ cho các trường ĐH Vương quốc Anh và Việt Nam.

Hy vọng những thông tin này hữu ích cho các bạn.