1. Nguyên tắc đánh giá mô hình BIM

– Mô hình phải đầy đủ các đối tượng BIM (BIM objects) cần thiết, loại bỏ các đối tượng thừa. Các đối tượng BIM phải được tạo lập bằng công cụ của phần mềm lập mô hình (theo mức độ ưu tiên của công cụ).

– Các đối tượng trong mô hình phải đảm bảo Mức độ phát triển theo các giai đoạn phát triển của dự án.

– Các đối tượng BIM trong mô hình phải tuân thủ các yêu cầu đặt tên đối tượng.

– Mô hình phải phù hợp với mục đích sử dụng như mô phỏng biện pháp thi công, kết xuất hồ sơ thiết kế, diễn họa, quản lý tài sản…

– Kích thước mô hình phù hợp với quy định (tùy theo cấu hình máy, mức độ phức tạp của mô hình…).

2. Trình tự đánh giá mô hình BIM

Bước 1: Nghiên cứu mô hình BIM

Các mô hình BIM được tạo lập bằng các công cụ BIM như Autodesk Revit, Tekla Structures, ArchiCAD… Tùy thuộc vào định dạng mô hình mà sử dụng công cụ BIM phù hợp để mở mô hình và tìm hiểu mục đích của mô hình, từ đó kiểm tra chất lượng mô hình.

Bước 2: Kiểm tra thông tin chung của mô hình

Các thông tin chung của mô hình phải chính xác theo thông tin của dự án (như thông tin về tên dự án, địa chỉ, quy mô…).

Bước 3: Kiểm tra số lượng đối tượng BIM

Tùy thuộc vào đặc điểm, mục đích của mô hình BIM, tiến hành kiểm tra số lượng đối tượng BIM cần thiết.

Bước 4: Kiểm tra Mức độ phát triển của đối tượng BIM

Tùy theo giai đoạn phát triển dự án mà các đối tượng BIM phải đáp ứng Mức độ phát triển phù hợp.

Bước 5: Đánh giá chất lượng sản phẩm khai thác từ mô hình BIM

Các mô hình BIM thông thường sẽ phục vụ việc kết xuất hồ sơ thiết kế, mô phỏng biện pháp thi công, quản lý tài sản… Tùy thuộc vào yêu cầu của sản phẩm kết xuất để đánh giá theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành.

3. Bảng kiểm tra chất lượng mô hình BIM

Phần này đề xuất một bảng kiểm tra chất lượng mô hình BIM được tạo lập bằng Autodesk Revit.

Nội dung kiểm tra Không
Thông tin chung của dự án
Các thông tin của dự án: Tên, địa chỉ, các chủ thể tham gia, mô tả dự án    
Vị trí của dự án    
Tệp tin đính kèm
Tên và vị trí của tệp tin đính kèm trùng khớp    
Các tệp tin đính kèm được sử dụng bằng công cụ “Link”    
Các tệp tin ở trạng thái hoạt động    
Các tệp tin đính kèm trùng khớp theo tọa độ quy định    
Mô hình phối hợp đính kèm
Các đối tượng “Lưới trục”, “Cao trình” của mô hình phối hợp được ẩn    
Tất cả không gian trùng lặp bị loại bỏ    
Số lượng đối tượng BIM cần thiết
Lưới trục    
Cao trình    
Không gian, phòng    
Móng    
Sàn kết cấu    
Cột kết cấu    
Dầm    
Vách    
Kết cấu thang và đường dốc    
Lanh tô, ô văng    
Kết cấu khác    
Tường    
Tường kính    
Cửa sổ    
Cửa đi    
Trần    
Sàn hoàn thiện    
Cầu thang, lan can    
Phào chỉ    
Nội thất    
Thiết bị    
Ống gió    
Ống nước    
Cửa gió    
Tủ điện    
Bảng điện    
Thang máng cáp, ống điện    
Đèn chiếu sáng    
Tính toàn vẹn của mô hình
Tất cả các đối tượng treo tường có độ cao khác với sàn hoặc trần    
Tất cả các đối tượng gắn trên trần nhà (tức là không trôi nổi trong không gian hoặc trên sàn nhà)    
Tất cả các đối tượng gắn trên sàn trên sàn (tức là không nổi trong không gian hoặc trên trần nhà)    
Tất cả các đối tượng điện được kết nối với hệ thống điện    
Tất cả các đối tượng cơ được kết nối với hệ thống đường ống    
Cây thư mục
Cây thư mục được tổ chức theo đúng tiêu chuẩn    
Khung nhìn
Các khung nhìn tuân thủ đúng khung nhìn mẫu đã được thiết lập theo các tiêu chuẩn    
Các đối tượng trong một khung nhìn đều được hiển thị theo đúng mục đích của khung nhìn    
Mức độ phát triển
Các đối tượng đảm bảo Mức độ phát triển theo giai đoạn phát triển mô hình