BIM là gì?

Hiện nay trên thế giới cũng như tại Việt Nam, BIM xuất hiện như một thuật ngữ  mới và được khá nhiều người nhắc đến trong ngành xây dựng.  Tuy nhiên...

Kỷ nguyên BIM (phần 2): Các vấn đề khi sử dụng BIM

BIM là tiến trình tạo dựng, sử dụng và quản lý mô hình kỹ thuật số đặc trưng cho cả vòng đời dự án. Hợp nhất tất cả các khía cạnh...

Kỷ nguyên BIM (Phần 1): Các thuật ngữ của dân chuyên môn

Kỷ nguyên BIM (phần 1): Các thuật ngữ của dân chuyên mônChính phủ, các Bộ gần đây đã có những động thái cho thấy mối quan tâm về việc triển khai...

Các thông điệp dành cho các nhà quản lý BIM (BIM managers)

Người quản lý dự án phải định hướng, dẫn dắt BIMBIM có thể được sử dụng bởi các nhà quản lý dự án để cải thiện trao đổi thông tin, phối...

So sánh 5 phần mềm BIM 4D: Navisworks – Sychro – Bentley Navigator...

Mô hình BIM 4D là thế hệ tiếp theo của quá trình quản lý dự án bao gồm lập kế hoạch dự án, lên kế hoạch và phân tích dữ liệu....

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller – Họ là những ai?

BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Modeller là những tên gọi cho các vị trí công việc tại các công ty xây dựng có ứng dụng công nghệ BIM. Họ đảm đương những...

BIM trong công tác quản lý cơ sở vật chất (FM – Facilities Management)

Ứng dụng của Mô hình hóa thông tin công trình - BIM không chỉ đem lại lợi ích cho các lĩnh vực như lĩnh vực thiết kế, xây dựng dân dụng...